Tag Archives: kumihimo

Kumihimo (組み紐)

Kumihimo (組み紐) je naziv za tradicionalnu tehniku pletenja užadi koja varira u svojoj širini, duljini, svrsi i kompleksnosti izrade, no neizostavno utjelovljuje estetsku komponentu. Nastaju na kompleksnim tkalačkim stanovima takadai (高台),okruglim stalcima marudai (丸台), odnosno u današnje doba i na plastičnim kumihimo diskovima za najjednostavnije vezove. Tama ili okrugli kalemi za konce su ujedno i

Read More