Silver jinzai (シルバー人材)

Silver jinzai (シルバー人材, srebrni ljudski resursi)  ili silver jinzai servisi su agencije koje u Japanu od 1975. godine nude usluge obavljanja sitnih kućanskih poslova, čuvanje djece, pomoći u kućanstvu, riješavanja administracije i slično, a obilježava ih posebnost da su svi njihovi zaposlenici – stariji, umirovljeni građani. Otuda i naziv ‚srebrni‘ koji s poštovanjem evocira poodmaklu dob pružatelja usluga.

Obzirom na to da involviranost u tekuće poslove, odgovornost, psihofizička aktivnost te osjećaj da su potrebni i cijenjeni kod ljudi usporava mentalne i fizičke znakove starenja, silver jinzai je dobrodošao element u japanskom društvu koje je, generacijski, među najbrže starećem u svijetu. 1 od 4 stanovnika Japana je stariji od 65 godina a projekcija je da će se taj omjer promijeniti na 1 prema 3 u narednih 20 godina.

Silver jinzai kombinira znanje i iskustvo starijih sa njihovom željom da i dalje budu aktivni u poslovnom svijetu, dakako na njihovoj dobi prilagođen način. Japanski su umirovljenici zdraviji i educiraniji više nego ikada prije u povijesti, pa će trendovi nalaženja posla nakon (prve) karijere vjerojatno sve više uzimati maha. Osim toga, mnogi mlađi ljudi žive daleko od svojih obitelji, a mnogi starci nemaju nikog svog, pa se na ovaj način otvara mogućnost za dugoročne, emotivno obogaćujuće odnose.

Upitno je, međutim, koliki je postotak onih koji nuđenju svojih usluga pribjegavaju u nedostatku alternative, pogotovo u kontekstu našeg ranijeg članka o freeterima.

Radna etika Japanaca i svijest kako psihička, fizička aktivnost i osjećaj korisnosti pozitivno utječu na zdravlje ne jenjavaju sa prolaskom godina, pa stoga nije neobično da si umirovljenici nađu društveno korisne djelatnosti kojima si ispunjavaju dane. Novac tu često nije odlučujući faktor. U Japanu nije neobično vidjeti volotere poodmakle dobi koji paze da se na siguran način prijeđe cesta, da se ulice počiste od lišća i sl. Na kraju krajeva, rad je stvorio čovjeka a generacija koja sada premašuje 65 godina – baby boomeri – su naviknuli na neumoran rad i doprinos kolektivu.