Imena na katakani

Imena na katakani

Imena na katakani

Nema komentara na Imena na katakani

Za ovotjedni blog pripremili smo vam nešto za što smo vidjeli da ljude uvijek oduševljava – njihovo ime na japanskom. Ako samo želite vidjeti imena, spustite se dolje na popis, a ako želite saznati malo više o jeziku nastavite čitati.

Imena se pišu katakanom, pismu koje je namijenjeno prvenstveno stranim riječima. Japanska “abeceda” se sastoji od slogova (kombinacija suglasnika i samoglasnika) i to predstavlja ograničenje u preuzimanju stranih riječi na japanski, time i imena. Poznato je već kako nemaju ‘r’ i ‘l’ već glas između ili pogotovo neke naše zvukove poput dž, đ, lj, ž, pa stoga vam ime zapisano na japanski manje ili više možda neće zvučati kao vaše pravo. Brojimo “nesretne” primjere kao što su Hrvoje (フルヴォイェ furuvoie) ili Ljubica (リュビツァ ryubitsa).

katakana-3

Također, zbog takvih ograničenja postoje i različite interpretacije. Tako smo za ime Željko naletjeli na varijantu ジェリコ ‘jeriko’, ali i ゼルコ ‘zeruko’. Navodili smo imena za koja mislimo da najbolje fonetski opisuju ime. Bitno je naglasiti kako u takvim slučajevima nema točnog prijevoda između dva različita načina zapisivanja, već je to podložno osobnim preferencijama ili primjeru drugih kako su zapisivali u prošlosti.

Druga stvar koju je bitno imati na umu da se japanski, kao i drugi jezici, mijenja, odnosno razvija. Tako su nakon shvaćanja ograničenja svog sustava pisanja pridodali neke dodatne zvukove. Najpoznatije je uvođenje slova ‘v’ kojeg su dobili tako da su zvuku ウ ‘u’ dodali crtice i on se počeo čitati i pisati kao ヴ ‘v’. To je donijelo brojne promjene, jer sada imena poput Tomislav i Ivana, koja su se prije pisala トミスラフ ‘tomisurafu’ i イバナ ‘ibana’, mogli početi pisati kao トミスラヴ ‘tomisurav’ i イヴァナ ‘ivana’. Od ostalih promjena bitno je spomenuti dodavanje pomoćnih samoglasnika a, i, u, e, o, koji sugeriraju kako se zvuk čita. To je omogućilo stvaranje potpuno novih zvukova, poput ‘ti’ – kombinacijom ‘te’+’i’ – a zapisuje se ティ, što je veliki napredak u odnosu na najbliže što su do tada imali – zvuk チ ‘chi’.

Jezik je kompleksna stvar, pa nećemo duljiti na tu temu. Reći ćemo samo da smo za potrebe ove liste pretražili u državnome zavodu za statistiku najčešća imena te smo uzeli u obzir imena ljudi koji su posredno ili neposredno vezani za Makoto društvo.

 

MUŠKA IMENA

Ivan イヴァン ivan
Josip ヨシップ joshippu
Marko マルコ maruko
Stjepan スティエパン sutiepan
Tomislav トミスラヴ tomisurav
Željko ジェリコ jeriko
Ante アンテ ante
Ivica イヴィツァ ivitsa
Nikola ニコラ nikora
Mario マリオ mario
Adam アダム adamu
Aleksandar アレクサンダー arekusandaa
Andrej アンドレイ andorei
Antonio アントニオ antonio
Boro ボロ boro
Branko ブランコ buranko
Damir ダミール damiiru
Danijel ダニエル danieru
Darko ダルコ daruko
David ダヴィッド daviddo
Dejan デヤン deyan
Denis デニス denisu
Dino ディーノ diino
Domagoj ドマゴイ domagoi
Drago ドラゴ dorago
Filip フィリップ firippu
Fran フラン furan
Franjo フラニョ furanyo
Goran ゴラン goran
Hrvoje フルヴォイェ furuvoie
Igor イゴール igooru
Ivo イヴォ ivo
Karlo カルロ karuro
Krešimir クレシミル kureshimiru
Kristian クリスティアーン kuristiaan
Leo レオ reo
Luka ルカ ruka
Marijan マリヤン mariyan
Martin マーティン maatin
Matej マテイ matei
Mate マテ mate
Mateo マテオ mateo
Matvij マトヴィー matovii
Milan ミラン miran
Miroslav ミロスラヴ mirosurav
Mladen ムラデン muraden
Neven ネヴェン neven
Patrik パトリック patorikku
Pero ペーロ peero
Petar ペーター peetaa
Saša サシャ sasha
Siniša シニシャ shinisha
Stanislav スタニスラヴ sutanisurav
Sven スヴェン suven
Tian ティアン tian
Tibor ティボル tiboru
Tihoni ティホーニ tihooni
Tonči トンチ tonchi
Vjeran ヴイェラン vieran
Vlado ヴラド vrado
Zdravko ズドラヴコ zudoravko
Zlatko ズラトコ zuratoko
Zoran ゾラン zoran
Zvonimir ズヴォニミール zvonimiiru

ŽENSKA IMENA

Marija マリヤ mariya
Ana アナ ana
Ivana イヴァナ ivana
Mirjana ミルヤナ miruyana
Katarina カタリーナ katariina
Nada ナーダ naada
Dragica ドラギツァ doragitsa
Ljubica リュビツァ ryubitsa
Vesna ヴェスナ vesuna
Marina マリナ marina
Adea アデア adea
Adriana アドリアナ adoriana
Anastazija アナスタシア anasutashia
Andrea アンドレア andorea
Anja アニャ anya
Antonia アントニア antonia
Branka ブランカ buranka
Deša デシャ desha
Diana ディアナ diana
Dora ドーラ doora
Dorotea ドロテア dorotea
Đurđica ジュルジツァ jurujitsa
Ekatarina エカタリーナ ekatarina
Eva エヴァ eva
Franka フランカ furanka
Helena ヘレナ herena
Ina イーナ iina
Iva イヴァ iva
Jasna ヤスナ yasuna
Jelena イェレナ ierena
Kata カータ kaata
Katica カティツァ katitsa
Kornelija コーネリア kooneria
Kristina クリスティーナ kurisutiina
Lada ラーダ raada
Lana ラナ rana
Lara ラーラ raara
Lucija ルツィヤ rushiya
Maja マヤ maya
Margareta マルガレータ marugareeta
Marica マリツァ maritsa
Marijana マリヤナ mariyana
Marta マルタ maruta
Martina マルティーナ marutiina
Matea マテア matea
Melita メリタ merita
Mihaela ミハエラ mihaera
Mira ミーラ miira
Mirna ミルナ miruna
Nika ニーカ niika
Nina ニーナ niina
Natalia ナタリア nataria
Nedjeljka ネディエーリカ nedierika
Nikolina ニコリーナ nikoriina
Paula パウラ paura
Sandra サンドラ sandora
Sanja サニャ sanya
Sonja ソニャ sonya
Sunčica スンチツァ sunchitsa
Tena テーナ tena
Tina ティーナ tiina
Valentina ヴァティーナ valentiina
Vanja ヴァニャ vanya
Zrinka ズリンカ zurinka

 

Ako vašeg imena nema na popisu ili biste htjeli pitati za neku drugu osobu, pitajte nas u komentarima. Također, za sva ostala pitanja poput ‘zašto smo ovako, a ne onako zapisali ime’ stojimo na raspolaganju.

Komentari

comments

Kontakt

Makoto hrvatsko japansko društvo
Kauzlarićev prilaz 15
10 010 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR 1425000091101408424
OIB: 08124537608

info@makoto.hr

Back to Top