Origami klub

Origami je vještina, tehnika ili umjetnost oblikovanja papira presavijanjem. Iako se umjetnost presavijanja papira samostalno razvila na nekoliko različitih mjesta u svijetu, najviše je integrirana u japansku kulturu. Origami je svoj razvitak i popularizaciju doživio 1930-ih,. a najzaslužniji za tu promociju bio je japanski umjetnik Akira Yoshizawa.

Makoto društvo origami radionice organizira od svojeg osnutka. Uslijed sve većeg interesa pokazala se potreba za osnivanjem Makoto origami kluba koji je započeo s radom u listopadu 2016. godine.

Ciljevi i aktivnosti kluba ponajviše se odnose na druženje uz origami, organiziranje tematskih origami radionica, postavljanje izložbi radova članova društva i organiziranje popratnih aktivnosti.

Prijava za sudjelovanje na druženjima Makoto origami kluba


Termin održavanja radionica

vrijeme:  petkom u 17h
lokacija: Knjižnica Ivana Gorana Kovačića, Knjižnice grada Zagreba u Ulici grada Vukovara 35.


Slike s radionica:


Sudjelovanjem na sastanku i radu origami kluba svaki sudionik prihvaća sljedeća načela i pravila:

  • Sudjelovanje na sastancima origami kluba je dobrovoljno i besplatno.
  • Status člana Makoto hrvatsko japanskog društva nije preduvjet za sudjelovanje na sastancima origami kluba.
  • Datum i lokacija održavanja sljedećeg sastanka biti će objavljeni na ovoj stranici i vidljivi u Makotovom kalendaru. Želju za sudjelovanjem molimo potvrditi na e-mail adresu origami@makoto.hr barem pet dana prije održavanja sastanka.
  • Svi koji prvi puta dolaze trebaju popuniti podatke u prijavi za sudjelovanje

Voditelj: Krešimir Rajki

Kontakt: origami@makoto.hr


Tematske origami radionice

Projekt 1000 Ždralova

Origami izložbe

Materijali za izradu origami modela

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Kontakt

Makoto hrvatsko japansko društvo
Kauzlarićev prilaz 15
10 010 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR 1425000091101408424
OIB: 08124537608

info@makoto.hr

Back to Top